logo minivan

English

އަންގާރަ, 16 ޖުލައި 2024

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލައި ސުލްހަ ވެދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޕުޓިން، މޯދީއަށް ދެއްވައިފި

ހަނގުރާމަ އަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ކުށެއް ނެތް ކުޑަކުދިން މެރުމަކީ ހިތްދަތިކަން ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިހާރު ރަޝިޔާ އަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަޝިޔާގެ ރައީސްގެ އަރިހުގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕުޓިންއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައިލެޓަރަލް މަޝްވަރާތަކުގައި މޯދީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ބެހޭ ގޮތުން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވިސްނުމަކުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނީތީ އުފާކުރައްވާ ކަމަށާއި، ހަނގުރާމައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކަކު އަނެކަކުގެ ވިސްނުން ވަރަށް އިހުތިރާމާއެކު އަޑުއައްސަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ހަނގުރާމައަކުން ކަމަށް ވިޔަސް، ހަމަނުޖެހުންތަކަކުން ކަމަށް ވިޔަސް، ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާތަކަކުން ކަމަށް ވިޔަސް، އިންސާނިއްޔަތުކަން ގަބޫލުކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ފުރާނައެއް ގެއްލުމުން ހިތާމަކުރާނެ މީހެއް. އެކަމަކު ކުށެއް ނެތް ކުދިން މަރާލާއިރު، ކުށެއް ނެތް ކުދިން މަރުވާތަން ފެނުމުން ހިތަށް ތަދުވޭ،" ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ގައުމުން ބޭރަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި ރަޝިޔާ އަށް ވަޑައިގެން މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯދީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ސަރަހައްދުގައި ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އިންޑިއާ އިން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ތިޔަބޭފުޅުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ މުޖުތަމައުއަށް ޔަގީންކޮށް އަރުވަން، އިންޑިއާއަކީ ސުލްހައަށް ތާއީދުކުރާ ގައުމެއްކަން. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިޔާ ޕޫޓިން އިއްޔެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަ ދެއްކެވި އަޑު އިވުމުން އުއްމީދެއް ލިބުނީ،" ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *