logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024

ނަޕޯލީން މި ސީޒަނުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ރިކޯޑު ލިވަޕޫލުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ޕޯލީން މި ސީޒަނުގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުން އަތުވެއްޖެ އެވެ.

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި ލިވަޕޫލުން ނަޕޯލީ ބަލިކުރީ 2-0 ލަނޑުންނެވެ. މިމެޗަކީ މިހާތަނަށް މިސީޒަނުގައި ނަޕޯލީ ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މިމެޗަށް ނަޕޯލީން ނުކުތީ އެންމެފަހުން އެޓީމުން ކުޅުނު 21 މެޗުގައިވެސް ބަލިނުވެ އޮވެގެންނެވެ. ނަޕޯލީއާއި ލިވަޕޫލަށްވެސް ހަ މެޗުން 15 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އިރު، ގްރޫޕްގެ 1 ވަނައިގައި ނަޕޯލީ އޮތީ ފައިދާ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ. މިގްރޫޕުން ތިންވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ޔޫރޮޕާއަށް ދިޔައީ އަޔެކްސްއެވެ. ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން ބަލިވެ މި ގްރޫޕްގެ އެންމެ ފުލަށް ދިޔައީ ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ރޭންޖާސްއެވެ. މި މެޗްގައި ލިވަޕޫލުން ޖެހި 2 ގޯލްވެސް ފެނުނީ ފަހު 10 މިނެޓް ތެރޭގައެވެ. ފުރަތަމަ ގޯލު 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ މުހައްމަދު ސަލާހެވެ. މެޗުގެ ފަހު މިނެޓުގައި 2 ވަނަ ގޯލް ޖެހީ ބަދަލުކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުން ކުޅެން ނިކުން އުރުގުއާއީގެ ޑާވިން ނުނޭޒެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިވަޕޫލުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގައި އެޓީމު ދައްކަމުންދަނީ ދަށް ކުޅުމެކެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 2 މެޗުންވެސް އެޓީމް ވީ ބައްޔެވެ. އެއީ ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް 2 ޓީމުކަމަށްވާ ނޮޓިމްހަމް ފޮރެސްޓާއި ލީޑްސް ޔުނައިޑެޓް އަތުނެނެވެ. ލީގުގައި އެޓީމް އޮތީ 9 ވަނައިގައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *