logo minivan

English

ބުރާސްފަތި, 25 ޖުލައި 2024

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ފޭސް 2 އަދި 3ގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ފެރީތައް ޓެސްޓުކޮށްފި

އިންޓެގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކްގެ ފޭސް 2 އަދި 3 އަށް ބޭނުން ކުރާނެ އުޅަނދުގެ ފުރަތަމަ ޓްރައިލް ދަތުރު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި އުޅަނދު ތަކަކީ އަލްސާލި މެރިން އާ ހަވާލުކޮށްގެން ބަނދެފައިވާ އުޅަނދު ތަކެއްކެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުވަދު އަތޮޅާއި، ފުވައްމުލައްސިޓީ އަދި، އައްޑޫ ސިޓީ އާރް.ޓީ.އެލް ގެ ނިޒާމުން ގުޅައިލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އާރް.ޓީ.އެލް ގެ ހިދުމަތުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅައިލުން ކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަވެއެވެ. އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގައި އާޓީއެލް ލޯންޗް ފެރީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *