logo minivan

English

އަންގާރަ, 16 ޖުލައި 2024
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖާބިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ:މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ޖާބިރު އިސްތިއުފާދީފި، ޑީއާރުޕީގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާނެ މީހެއް ނެތް!

ރާއްޖެއަށް މަލްޓިޕާޓީ ސިޔާސީ ނިޒާމު ތައާރަފްވުމާއި އެކު އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމު އުފެއްދެވި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރްޕީ) ގެ ވަގުތީ ލީޑަރުކަމުންނާއި މެމްބަރުކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖާބިރު އިސްއިތުފާ ދެއްވައި، އެޕާޓީގެ ބޮޑެތި ދަރަނިތަކަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް އަނެއްކާ ވެސް ނެތިއްޖެ އެވެ.

ޑިއާރުޕީގެ ޓިކެޓްގައި ރައީސް މައުމޫނު 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭނާއި އޭގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ކުރި ކެމްޕޭނާ ގުޅޭ ގިނަ ދަރަނިތަކެއް އެޕާޓީގެ އެ ބަ އޮތެވެ. އެ ދަރަނި ތަކާއި އެކު ޕާޓީ ދޫކޮށްލާފައި ކުރީގެ ލީޑަޝިޕް ދިޔަ ފަހުން ޖާބިރު ޑީއާރުޕީއާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ދާދި ފަހުންނެވެ. އޭނާ ޑީއާރުޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިކަން މިއަދު ހާމަކުރެއްވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބެވެ. ޕާޓީތަކުގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިއްމުކަން އެއާ އެކު ހަބީބު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

"ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މާލީ ކަންކަމާއި، ޕާޓީތަކުގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތެއް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް،" އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ރިފްއަތާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ޓެގް ކުރައްވައި، ހަބީބު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑީއާރުޕީ: ޒެޑްފެކްޝަނުން ފެށިގެން އުވައިލުމާ ހަމައަށް!

ޖާބިރު ޑީއާރުޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި އިރު އެޕާޓީ އުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

އީސީން އިއްޔެ ކުރިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި ޑީއާރުޕީ އުވައިލަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ދެމިއޮތުމަށް ބޭނުންވާ 3،000 މެމްބަރުން އަލުން ހަމަކުރަން އެ ޕާޓީއަށް ދިން ތިން މަސްދުވަހުގެ މުހުލުތަކު ހަަމަވި އިރު އެ އަދަދަށް މެމަބަރުން ހަމަކުރެވިފައި ނުވާތީ އެވެ.

"… ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއް ނުހިންގުމަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުގެ މަތީން ޕާޓީ އުވާލުމުގެ އިޖުރާއާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެ ޕާޓީއަށް ވަނީ ލިޔުމުން އަންގާފައެވެ، އީސީން އޭރު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުންޏެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *