logo minivan

English

އަންގާރަ, 16 ޖުލައި 2024

ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެއް ބުރުން: ރައީސް ސޯލިހް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެއް ބުރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރައްފައިވާތީ އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެ މަނިކުފާނާ ހަވާލުކުރަން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއީ ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް އެއްފަރާތްކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ. ހިޔާލުތަފާތުވުން ހުއްޓަސް، އެމްޑީޕީ އެއްބައިވާންވީ އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޑީޕީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ޓަކަ އެވެ.

"ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެއަށް މި ގެނެވޭ ތަރައްގީއާއި އެކު ކުރިއަށް ދާން. އެ ތަރައްގީގައި ވަކި މީހަކު ބާކީނުކޮށް، އެންމެންނަށް އޭގެ ނަފާ ލިބުން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުދި ރަށްރަށުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަައަށް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ރައީސް މިރޭ ވެސް ތަކުރާރު ކުރެއްވި އެވެ. ސަރުކާރުން ރަށްތައް ތަރައްގީ ކުރަނީ މާލެއަށް  ވެސް ލުޔެއް ހޯދައިދޭން ކަަމށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރަށްރަށުގެ ތައުލީމާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އެހެންވެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *