logo minivan

English

ބުދަ, 24 ޖުލައި 2024

ދިރޭތަކެތި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ސަމިޓުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިރޭތަކެތި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ސަމިޓުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި ބައްދަލްކުރުމުގައި ރާއްޖެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ އެވެ. މި ބައްދަލްކުރެއްވުން ބާއްވާފައި ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގެ ލެންކެސްޓަރ ހައުސް ގައެވެ.

މިއިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރ ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ މާހައުލީ ނިޒާމުތަކަށް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމައްޓަކައި ފަންޑިންގ ހޯދުމަކީ އެ މަސައްކަތްތަކާއި ހިދުމަތްތަކުން އެކަށޭނަ މަންފާ ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ހޯދުމަށް އެޅިގެންދާނެ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައެވެ.

މިބައްދަލްކުރުމަކީ ދުނިއޭގެ ދިރޭތަކެތީގެ މުއާހަދާގެ ދަށުން ދިރޭތަކެތި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ދާދި ފަހުން ކެނެޑާގެ މޮންޓްރިއާލް ގައި އެއްބަސްވެވުނު އަމާޒުތަކައް ވާސިލް ވުމަށް ފެށޭ މަޝްވަރާތަކެއްގެ ފެށުމެެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *