logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 13 ޖުލައި 2024

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ޤާރީ ޝައިޚް މިޝާރީ

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ޤާރީ އައްޝައިޚް މިޝާރީ ރާޝިދީ އަލްޢަފާސީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުވައިތަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް، ޤާރީ މިޝާރީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ޤާރީ މިޝާރީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މި އަހަރުގެ އޮޑިޝަންތައް މިހާރުވަނީ ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަޙައްދެއްގައި ބާއްވާފައެވެ. އޮޑިޝަންތަކުގައި 111 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިފެށޭ ހަފުތާގައި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 20 ބައިވެރިންގެ ނަން އިއުލާންކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތަކީ 16 އަހަރާ 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުބާރާތަކަށް ވާއިރު، އެއްވަނައަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *