logo minivan

English

ބުދަ, 24 ޖުލައި 2024

ބަންގްލަދޭޝްއިން އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީގެ ނޫހެއް ބަންދުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އަމުރަށް ތާއީދުކުރުމުން އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ހަމައެކަނި ނޫސް ޝާއިއުކުރުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުން ބަންދުކުރަން ނިންމީ ބްރޯޑްޝީޓް ބެންގާލީ ބަހުގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ދައިނިކް ޑިންކަލްއެވެ. އެއީ ބަންގްލަދޭޝް ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ (ބީއެންޕީ)ގެ ވަރަށް މުހިންމު އަޑެކެވެ. އެ ނޫސް ހިންގަމުން އަންނަތަާ ދިހަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ވާ ނޫސްތަކާއި ހިލާފަށް އެ ނޫހުން އައީ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ހަބަރުތައް ކަވަރު ކުރަމުންނެވެ.

އެ ނޫހުން ބުނީ ނޫސް ބަންދުކުރަން ޑާކާ ޑިސްޓްރިކްޓް އޮތޯރިޓީން އެންގީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ވެސް އެ ނޫހުން ދިޔައީ ލިއުންތައް ޝާއިއުކުރަމުންނެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫހުން ބުންޏެވެ.

އެ ނޫހުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރީ އެ ނޫހުން އެގައުމުގެ ޕްރިންޓިން އާއި ޕަބްލިކޭޝަން ގާނޫނާ ހިލާފުވުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ މަހު ހަސީނާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްތަކާ ހަވާލާދީ ދައުލަތާ ދެކޮޅު ހަބަރު ޝާއިއުކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ 191 ވެބްސައިޓެއް ބަންދުކުރަން އަންގައިފައެވެ.

ރިޕޯޓާސް ވިތައުޓް ބޯޑާސް އިން އެކުލަވާލި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސްގައި ބަންގްލަދޭޝް އޮތީ ރަޝިއާ (155) އަދި އަފްގާނިސްތާން (156) އަށް ވުރެ ދަށުގައި 162 ވަނައިގައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *