logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 13 ޖުލައި 2024

އަމީނީމަގާ ގުޅިފައި ހުރި ގޯޅިތައް ރަންގަޅުކުރަން ފަށައިފި

އަމީނީމަގު ގުޅިފައި ހުރި ބައެއް މަގުތަކުގެ ބިންގަނޑު ރަންގަޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އަމީނީ މަގު ތާރު އެޅުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފެށުމަށް އަމީނީ މަގުގައި މިހާރު ދުއްވަމުން އަންނަ ބަސް ރޫޓް ބަދަލު ކުރުމަށް އެމަގާ ގުޅިފައިވާ އެހެންމަގު ތަކުގެ ބިންގަނޑުގައި ހުރި އަޑިގުޑަން ތައް ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮއިމަލާ ހިނގުން ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައި ވާ ކަމަށް ވެސް ޓްވީޓްގައި ބުންޏެވެ. އަދި ބަސްރޫޓު އައިމިނަރަނި ހިނގުމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން އައިމިނަރަނި ހިނގުމުގައި ހުރި އަޑިގުޑަން ފިލުވައި އެ މަގު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި ކަމަށެވެ.

އަމީނީމަގުގެ ތާރުއެޅުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު އެމަގުގައި ފުރަތަމަ ތާރުއަޅާފައިވާ ބައި މިހަފުތާގައި އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *