logo minivan

English

ބުރާސްފަތި, 25 ޖުލައި 2024
އަންހެނުންގެ ދުވަހުެ ޖަލްސާ އާ ބެހޭގޮތުން އެމްޑީޕީއިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އެމްޑީޕީއިން ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުރުމަށްޓަކާ އެމްޑީޕީ އިން ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި މާދަމާ ހަވީރު 16:00 ގައެވެ.

މި ޖަލްސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް އަދި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވީ ޖަލްސާގައި ވީހާ ވެސް ގިނަ އަންހެނުން ބައިވެރިވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. 

ދުނިޔޭގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް މާޗް 8 އެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކާ، އެމްޑީޕީއިން ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އިރު، މިދުވަހަކީ ރާއްޖޭގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ. އެގޮތުން، އޮފީސްތަކުގައި ހާއްސަ ހަފްލާތައް ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *