logo minivan

English

ބުރާސްފަތި, 25 ޖުލައި 2024
ތުރުކީއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި 50 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީ ބިންހެލުމުގެ ގެއްލުން 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރުވާނެ: އދ.

ތުރުކީއަށް މިދިޔަ މަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށް އދ.ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ)ގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"މިހާތަނަށް ކުރަމުން އަންނަ ހިސާބުތަކުން އެނގެނީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގެއްލުމުގެ އަދަދު އަދި ތާއީދު ކުރާ މިންވަރު… ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕާޓްނަރުން، 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެ،" ބިންހެލުމުގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ތުރުކީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ގަޒިއަންޓެޕްގެ ވީޑިއޯ ލިންކުން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި ޔޫއެންޑީޕީގެ ލުއިސާ ވިންޓަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު އައި ބިންހެލުމުގައި ތުރުކީގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދާއި ސީރިއާގެ ހުޅަނގު އުތުރުން 52،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ވިންޓަން ބުނި ގޮތުގައި މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބެލް ބްރަސަލްސްގައި ބާއްވާ ޑޯނާ ކޮންފަރެންސްގެ އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ ތުރުކީއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަދަދު ކަމަށެވެ. އެ ކޮންފަރެންސްގައި ސަލާމަތްވި މީހުންނަށް ފައިސާ ހޯދުމަށާއި އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރާނެއެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން މީގެ ކުރިން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ތުރުކީއަށް ސީދާ 34.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބޭނެއެވެ. ރިކަވަރީ އާއި ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން ހަރަދު މާ ބޮޑުވާނެތީވެ، ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވި ހުރަސްތަކާ ގުޅިފައިވާ ތުރުކީގެ ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއެކު ހަރަދު ބޮޑުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވިންޓަން ވިދާޅުވީ ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ވޯލްޑް ބޭންކް އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތުރުކީ ސަރުކާރުން އެއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގެ އިތުރުން ރިކަވަރީ ހަރަދު "އެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވާނެ" ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *