logo minivan

English

ބުދަ, 24 ޖުލައި 2024

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީން ވާދަކުރަން ނިންމުމުން މިނިސްޓަރު ސަމީރު ޖޭޕީން އިސްތިއުފާ ދީފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަކިން ވާދަކުރަން ނިންމުމުން ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު އެ ޕާޓިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެ ޕާޓީން ކަން ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު ވޯޓަށް އެހި އިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދައިގެން ކުރިއަށްދާން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ ސަމީރު އެކަންޏެވެ.

ސަމީރު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސާ އިންތިހާބުގައި އޭނާ ތާއީދުކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ ޖޭޕީ ވަކިން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމުމުން ޕާޓީގައި އޭނާ ހުންނެވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *