logo minivan

English

ބުރާސްފަތި, 25 ޖުލައި 2024
ސާޅިހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދަތުރުކުރަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓްވި ބަސް ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހިނގި ބަސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ މެދުތެރޭގެ އެކްސްޕްރެސްވޭއަކުން ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ބަހެއް ވެއްޓި 19 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

ޕޮލިސް އޮފިޝަލް އަންވަރު ހުސައިން ވިދާޅުވީ ޒަހަމްވި ބައެއް ފަސިންޖަރުންގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށެވެ. އެހެންވެ މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރަށް އިތުރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބަސް އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސިޓީ އޮންނަނީ ވެރިރަށް ޑާކާއާ 80 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައެވެ.

40 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަސިންޖަރުންނާއެކު ދަތުރުކުރި މި ބަސް ވެއްޓުނީ އަލަށް ހެދި ޕަދްމާ ރިވާ ބްރިޖް އެކްސްޕްރެސްވޭގެ ރެއިލިން ފަޅައިގެން ގޮސް، ގާތްގަނޑަކަށް ނުވަ މީޓަރު (30 ފޫޓު) މަގުމަތީގެ ވަޅުގަނޑަކަށް ކަމަށް އަންވަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބަހުގެ ޓަޔަރު ފަޅައިގެން ދިއުމުން ޑްރައިވަރަށް ބަހުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 19 އަށް އަރާފައި. އަދި 12 މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ. އެ މީހުން މިހާރު ވަނީ ވެރިރަށް ޑާކާ މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފައި،"  އޭއެފްޕީ ނިއުސް އެޖެންސީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސަރަހައްދުގެ ޕޮލިސް ޗީފް މަސްއޫދު އަލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނައިން ދިމާވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނު ލިބިފައި ނުވާ ޑްރައިވަރުންގެ ސަބަބުންނެވެ.

މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 50 އިންސައްތަ ދަށްކުރެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް، އެކްސިޑެންޓްތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *