logo minivan

English

ބުރާސްފަތި, 25 ޖުލައި 2024

މަޖީދީމަގުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭނީ ތަރާވީސް ނަމާދައްފަހު

މަޖީދީމަގު ކޮންމެރެއަކު ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭނީ ތަރާވީސް ނަމާދައްފަހުގައި ކަމަށް އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން މާޅޭގައި ދެމުން އަންނަ ބަހުގެ ހިދުމަތައް މިރޯދަމަހު ބަދަލު އައިސް ވައިވާއިރު އެބަދަލުތަކަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ހިންހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތައްފަހު ދެން މަޖީދީމަހު ބަހުގެ ދަތުރު ފައްޓާ ގަޑި ލަސްކަމައް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް އާޒިމް ކުރެއްވިޓުވީތުގައި ވިދާޅުވީ ރޯދަމަހު ރޭގަނޑު ތަރާވީސް ނަމާދު ނިމުމުގެ ކުރިން އެމަގުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެމްޓީސީސީއަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަޖީދީމަގައި ހުންނަ ތިން މިސްކިތަކުން ރަތާވީސް ނަމާދުގެ ވަގުތުތަކުގައި އެމަގު ބުލޮކް ވާނެ ކަމަށެވެ.

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އެމްޓީސީސީ ބަހުގެ ހިދުމަތުގެ ގަޑިތަކަށް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް އައިސް ފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 17:30 އިން ރޭގަނޑު 21:00 އަށް މަޖީދޫމަގުގައި ދުއްވާ ބަސްތައް ނުދުއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *