logo minivan

English

ބުދަ, 24 ޖުލައި 2024

ވިލިމާލޭގައި މިމަހު 16 ގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށަން ނިންމި ބަގީގެ ހިދުމަތް އަދިވެސް ނުފެށޭ

ވިލިމާލޭގައި މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށަން ނިންމި ބަގީގެ ހިދުމަތް އަދިވެސް ނުފެށެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބަގީގެ ހިދުމަތް ވިލިމާލޭގައި ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ހިދުމަތް އަދި ވެސް ނުފެށޭތީ ވިލިމާލޭގެ ބައެއް ރައްޔިތުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ސިޓ ީކައުންސިލްގެ ބަހެހް ހޯދަން "މިނިވަން " ނޫހުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކައުންސިލްގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަގީ ހިދުމަތުގައި ބޭނުން ކުރާ ބަގީތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ވިލިމާލެއަށް ގެންގޮއްސައެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ހިދުމަތް ފަށަން ބަގީތަށް އެކޮޅަށްް ގެންދިޔަ އިރުވެސް، އެމްޓީސީސީން ދަނީ ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

 

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. ތިޔައީ ބޮޑު އަނގައެއް އޮންނަ ބޭކާރު ބަޔެކެވެ. ތިޔަ ކަމަށް މިހާރު ފަރިވަޅުކައި، މާހެފުން ހަފާ، ރޯދަ ވީއްލާ، ހާރުވެސް ކައިފިއެވެ. ދެން ކުރާނެ ކަމަކީ މޭޔަރު ދެއްވާ ރޯދަ ވީއްލުމެއް ކައުންސިލް ހަރަދުގައި ބޭއްވުމެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *