logo minivan

English

ބުރާސްފަތި, 25 ޖުލައި 2024
ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓް ހޯދަން ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިވަރުން މަސައްކަތްކުރަނީ. ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް

ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓް ހޯދަން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި

ކ.އަމީންގިރި ރިސޯޓުން ސްނޯކްލިން އަށް ދިއުމަށް ފަހު ޚަބަރެއް ނުވެ ގެއްލިފައިވާ ޓޫރިސްޓް ހޯދަން ސިފައިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނި ގޮތުގައި ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓް ހޯދަން ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިވަރުން 124600 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާއިރު، ކަނޑުމަގުން 123 އަކަނޯޓިކަލް މޭލުގެ ސަރަހައްދެއްވަނީ ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދުފަހަރުން ބަލާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވައިގެ މަގުން 330 އަކަ ނޯޓިކަލް މޭލުގެ ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ ޓޫރިސްޓްގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެނިފައެއްނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *