logo minivan

English

ބުރާސްފަތި, 25 ޖުލައި 2024
Photo: Visit Maldives

މިއަހަރު މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ ރަޝިޔާ އާއި އިންޑިއާއިން

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސްތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައީ ރަޝިއާއާއި އިންޑިއާއިން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރަޝިޔާއިން 71،989 ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ ރާއްޖޭގެ މުޅި މާކެޓުގެ 12.1 ޕަސެންޓެވެ. އަދި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި އިންޑިއާއިން ޖުމްލަ 62,415 ފަތުރުވެރުން ޒިޔާރަތް ކުރި އިރު އެއީ މާކެޓުގެ 10.5 ޕަސެންޓެވެ.

ތިންވަނަ އަށް އެންމެގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ އިންގިޜޭސި ވިލާތުންނެވެ. އެގައުމުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 58,584 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 592،605 ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖެއަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 20 ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

މިއަހަރު އެންމެގިނަ ފަތުރުވެރިން ރަޝިއާއިން އައިނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރީ އިންޑިއާއިންނެވެ. ރަޝިޔާ އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަބަދުވެސް 60،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ގައުމެކެވެ. ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ އާ ގުޅިގެން ރަޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު މަދުވިނަމަވެސް މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ އިންޑިއާގެ މައްޗައް ރަޝިޔާ ކުރިހޯދާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *