logo minivan

English

އާދިއްތަ, 16 ޖޫން 2024

ގާނޫނާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް އަތުލައިގަތް ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓު ފުލުުންނާއި ހަވާލު ކޮށްފި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނިކޮށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ހިފެހެއްޓި ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓު ފުލުުންނާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި ގާނޫނާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އެމްްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ޣާޒީއިން އަތުލައިގަތް ސްރީލަންކާގެ މަސް ބޯޓު "ސަތަސަރާނި 06″ އިއްޔެ ހެނދުނު 06:00 ހާއިރު މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޯސްޓްގާޑް ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް "ސަތަސަރާނި 06″ ބޯޓު ގެނެވުނު އިރު ބޯޓުގައި ހަ މީހުން ތިއްބިކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 500 ކިލޯގެ މަަސް ބޯޓުގައި ހުރިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޭރުގެ މަސް ދޯނިފަހަރާއި ބޯޓުތައް އަތުލައިގެންފައި ވާއިރު، އެ ބޯޓު ފަހަރު ދޫކޮށްލަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ފަހު އެ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *