logo minivan

English

އާދިއްތަ, 26 މެއި 2024

ކުޅުދުއްފުށީގައި 600 ކިލޯވޮޓުގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 600 ކިލޯވޮޓުގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމަށް ފެނަކައިން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު މިހާރު ވަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު އެންމެ ދަށް 6 ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރުތައް ފޮނުވައި އިސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިމަސް ތެރޭގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ.
އެެއީ، ރ. މީދޫ، ރ. އަލިފުށި. ރ. މާކުރަތު، ބ. ކިހާދޫ، ބ މާޅޮސް، ތ. ބުރުނި އެވެ.

އަދި މ. ދިއްގަރު ލ. ހިތަދޫ، ބ. ކަމަދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ފ. ބިލެއްދޫއަށް ޖެނެރޭޓަރު ފޮނުވުމަށް ވެސް ފެނަކައިން ގެންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނީ އިންޖީނުތައް މަރާމާތުނުކޮށް ގިނަ ދުވަސް ވެގެން ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *