logo minivan

English

އާދިއްތަ, 16 ޖޫން 2024

ރޯނާލްޑީނިއޯ މެސީއަށް ހެޔޮއެދިގެން ކަމަށް ހެދިގެން ދިން ބޮޑު ލަނޑު!

މެސީއާއި ރޮނާލްޑީނިއޯ އެކީ ބާސެލޯނާއަށް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުނު ދުވަސްވަރު މެސީގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ކުލަބަށް ޖަހައިދިނީ ރޮނާލްޑީނިއޯ ދިން ޕާހަކުންނެވެ. އެއަށް ފަހު ދެމީހުންގެ ގުޅުން ވަރަށް ގާތް ވެގެން ދިޔައެވެ. އެންމެ ގާތް ދެ އެކުވެރިންނޭ ބުނާވަރަށް ދެމީހުންގެ ގުޅުން ބަދަހިވިއެވެ.

މެސީއަކީ އޭނާގެ އަނބިމީހާ އާއި އާއިލާއަށް ވަރަށް ވަފާތެރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ކައިވެނީގެ ބޭރުން އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހިންގާކަށް މެސީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެހެންވެ ރޮނާލްޑީނިއޯ އަބަދުވެސް މެސީ މަޖާކުރަން ބޭރަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރޮނާލްޑީނިއޯގެ ހާއްސަ ދައުވަތެއް މެސީއަށް ލިބުނެވެ. އެއީ ދެ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި ދެމީހުން އެމެރިކާއަށް ދަތުރެއް ދިއުމަށެވެ. އެއީ ރޮނާލްޑީނިއޯ ދިން ޕާހަކުން މެސީ ބާސެލޯނާއަށް ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ގޯލުގެ ކާމިޔާބީއާއި އުފާ ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ ކުރާ ދަތުރެއް ކަމަށް ރޮނާލްޑީނިއޯ އޮތީ ބުނެފައެވެ.

ދެމީހުން އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްގައެވެ. ރޭގަނޑު ކެއުމަށް ފަހު ރޮނާލްޑީނިއޯ ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ދެމީހުން ދިޔައީ މަތީ ފެންވަރުގެ ނައިޓް ކުލަބަކަށެވެ. ކްލަބުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ޚާއްސަކޮށްފައި އޮތީ އެދެމީހުންނަށެވެ.

 

ރޮނާލްޑީނިއޯ ވަނީ ކްލަބުގެ ބޮޑުބައެއް ޕްރައިޓްކޮށް ބުކްކޮށްފައެވެ. އަދި ޒުވާން ރީތި އަންހެންކުދިންގެ ޕޫލަކާއި ރިކާގެ ބާވަތްތަކާއި ނިވާކަންކުޑަ ހެދުން އެޅި ނެށުންތަކުން މުޅި ސަރަހައްދު އޮތީ ޖަރީކޮށްފައެވެ.

މެސީ މާ ނޫން ގޮތަކަށް އުޅެން ފެށުމުން ރޮނާލްޑީނިއޯ ރާވައިގެން އަންހެން ގުރޫޕެއް މެސީ ކައިރިއަށް ފޮނުވައި މެސީއަށް ރާބޯންދެއެވެ. އަދި މެސީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެ އެތަނުން އަންހެން ކުއްޖަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގައިގޯޅިވި ވަގުތު ރޮނާލްޑީނިއޯގެ ޕްރައިވެޓް ކެމެރާމަން ސިއްރުން އެފޮޓޯތައް ނެގިއެވެ.

ޕާޓީ ނިންމާފައި މެސީއާއި ރޮނާލްޑީނިއޯ އެމީހުންގެ ޕްރައިވެޓް ބަންގަލޯއަށް ދިޔައީ އުފަލުން ތިބެއެވެ.

ހެނދުނު މެސީއަށް ހޭވެރިކަން ވަނީ އޭނާގެ އަނބިމީހާ ތަކުރާރުކޮށް އޭނާއަށް ގުޅަން ފެށުމުންނެވެ. މެސީ ފޯނު ނެގުމާއެކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސްގެން ރޮވިއްޖެއެވެ. އަދި އެދުނީ ނޫސްތަކުގެ ސުރުހީތައް ޗެކްކޮށްލުމަށެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ޓެބްލޮއިޑް ނޫސްތަކުގެ ހެޑްލައިންތަކުގައި އޮތީ މެސީ އެމެރިކާގެ ކުލަބުގައި އަންހެން ކުދިންނާއެެކު ގައިގޯޅިކޮށް އުޅެނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ހިމެނޭ ސްޓޯރީއެވެ.

އެހިސާބުން ރޮނާލްޑީނިއޯއާ މެސީއާ ދެމެދު އަބަދުވެސް ނުތަނަވަސްކަން އޮވެއެވެ. އަދި މެސީގެ މިޒާޖަށް ވެސް މިހާދިސާގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ އަސަރުކޮށްފައެވެ.

މިހާރުވެސް އޭނާގެ ފޭނުންނާއެކީ އާއި ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ފޮޓޯނަގާއިރުވެސް އަންހެނުން ގައިގައި ބީހޭ ގޮތަށް އަތް ބަހައްޓަންވެސް މެސީ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އަދިވެސް އޭނާއަށް ރޮނާލްޑީނިއޯ ދިން ލަނޑުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ބަދުނާމުގެ މަތިން ހަނދާން ނުނެތެނީއެވެ. އަދި އޭނާގެ އަނބިމީހާ އަދި ތިން ކުދިންގެ މަންމަ މެސީއަށް މަޢާފުކުރީ ދެން ދުވަހަކުވެސް އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް މެސީ ހުވާ ކުރުމުންނެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. މިނޫސް ލިޔުން މީހާ އަށް މެސީ އަށް ވެސް ނޭނގޭ ވަރު އެބަ އިނގޭ

  2. އަސްލު މެސީ ރާބޯއިގެން ހޭކެނޑިގެން އަންހެން ކުދިންތަކަކާ އެކީ އުޅެނިކޮށް ޕަޕަރާޒީންގެ ބަޔަކު ފޮޓޯނަގާ ނޫސްތަކުގަ ޖަހައިގެން އަންހެނުންނަށް ބަސްޓްވީމަ ޑީނިއޯ ކުރުވިކަމެކޭ ކިޔާފަ ޑީނިޔޯ ބޮލަށް ކަނޑާލައިގެން އުޅެނީ.

  3. މިއީ ކޮންތާކުން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްތޯ، އަދި މި ޙަބަރުހެ ސައްހަކަން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައު ވާ ތަނެއް ނޫހުހުގައި ބަޔާން ނުކުރެވުނީ ކީއްވެ.

  4. މެސީ މެރީ ކުރީ 2017 ގަ. ދެން 2006 ވަނަ އަހަރު މެސީގެ އަނބިމީހާ ގުޅީ ކިހިނެއްކަން ކިގާލަ ދީބަލަ އަލުން.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *