logo minivan

English

އާދިއްތަ, 16 ޖޫން 2024

ސެލީނާ ގޯމޭޒް އަދި ސްކުއިޑް ގޭމްގެ ތަރިން އެމީ އެވޯޑްސްގެ ޕްރެޒެންޓަރުނަށް

ޓެލެވިޜަން އެކަޑަމީ އާއި އެންބީސީން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ 74 ވަނަ ޕްރައިމްޓައިމް އެމީ އެވޯޑްސް 2022 އަށް ޕްރެޒެންޓަރުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ދަ ހޮލީވުޑް ރިޕޯޓަރ އިން ބުނާ ގޮތުގައި ކެނަން ތޮމްޕްސަން ހޯސްޓްކުރާ 74 ވަނަ އަހަރީ އެމީ އެވޯޑްސް ލޮސް އެންޖެލިސްގެ މައިކްރޮސޮފްޓް ތިއޭޓަރުން ލައިވް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 12 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 8 ޖަހާއިރު އެވެ.

ޕްރެޒެންޓަރުގެ ލައިނަޕްގައި ސެލީނާ ގޯމޭޒް، ސްކިޑް ގޭމްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޖަންގް ހޯ ޔެއޮން އަދި ލީ ޖަންގް ޖޭ، ޖީން ސްމާޓް އަދި ހަނާ އައިންބިންޑޭ، ޖިމީ ކިމްލް އަދި ސެތު މޭޔަރސް ހިމެނެ އެވެ.

ޕްރެޒެންޓް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެހެން ތަރިންގެ ތެރޭގައި ކެރީ ވޮޝިންޓަން، އެމީ ޕޮއެލާ، އެރިއާނާ ޑިބޯސް، އެންޖެލާ ބެސެޓް، ވިލް އާނެޓް، ވެނެސާ ބަޔަރ، ކެލީ ކްލާކްސަން، ޓޭ ޑިގްސް، ޑިއޭގޯ ލޫނާ، މޮލީ ޝެނަން، ނަތާލީ ޒީއާ، މާރިސްކާ ހާގިޓޭ އަދި ކްރިސް މެލޯނީ ހިމެނެ އެވެ.

ޖަންގް ހޯ ޔެއޮން އާއި ލީ ޖަންގް ޖޭ ވެސް ނޮމިނޭޓް ކޮށްފައިވަނީ ޑްރާމާ ސީރީޒެއްގެ ސަޕޯޓިން އެކްޓްރެސް އާއި ލީޑް އެކްޓަރުގެ ގޮތުގަ އެވެ. ހެކްސްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޖީން ސްމާޓް އާއި ހަނާ އައިންބިންޑާ ކޮމެޑީ ސީރީޒެއްގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާ އަދި ސަޕޯޓިން ބަތަލާގެ މަގާމަށް ނޮމިނޭޓްކޮށްފަިވެ އެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *