logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކެލް އާޓެޓާ

ބްރޭކްއަށް ދިޔައިރުވެސް އާސެނަލް ލީގުގެ އެއްވަނާގައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފުރަތަމަ 7 މެޗުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު އާސެނަލް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ލީޑް ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިހާތަނަށް 7 މެޗު ކުޅުނު އިރު އާސެނަލް ވަނީ 6 މެޗުން މޮޅުވެފައެވެ. އާސެނަލް ބަލިވެފައިވަނީ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން އެކަންޏެވެ.

ލީގުގައި އެންމެ ފަހު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އާސެނަލް އާއި ބްރެންޓްފާޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އާސެނަލް ކާމިޔާބުކުރީ 3 – 0 އިންނެވެ. މިދިޔަ ސީޒަން ހުޅުވި މެޗުގައި ބްރެންޓްފާޑް އަތުން މި ނަތީޖާއިން އާސެނަލް ބަލިވިނަމަވެސް މިސީޒަންގައި އާސެނަލް ފެނިގެންމިދަނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށެވެ. ލީގުގެ ކުރީކޮޅު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮވެ 2 މަސް ނިންމާލިއިރު އެޓީމާ އެންމެ ކައިރިން ވާދަކުރަމުންދަނީ މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންނުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ހާލަންޑް

ކުރީކޮޅު ތާވަލްގެ ކުރީގައި އާސެނަލް އޮތްނަމަވެސް އަދިވެސް ގިނަ މާހިރުން ބުނަމުންދަނީ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުން އެންމެ ގާތީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކަމަށެވެ. ލީގުގެ އެއްވަނާގައި އާސެނަލް އޮތީ 18 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. އާސެނަލްގެ ފަހަތުން 17 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނާގައި ސިޓީ އޮތްއިރު ތިން ވަނާގައި އޮތް ޓޮޓްނަމްއަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ 17 ޕޮއިންޓެވެ. މިސީޒަންގައި މިހާތަނަށް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އޮތް ހަމަ އެކަނި ދެ ޓީމަކީވެސް ސިޓީ އާއި ޓޮޓްނަމްއެވެ.

ސިޓީ އާއެކު ލީގަށް ވާދަކުރާނެކަމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދިޔަ ލިވަޕޫލަށް ސީޒަންގެ ކުރީކޮޅު މާ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ލިވަޕޫލް މިވަގުތު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ 8 ވަނާގައެވެ. އެއީ ކުޅުނު 6 މެޗުން ޖުމްލަ 9 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. 6 މެޗުން ލިވަޕޫލްއަށް މޮޅުވެވިފައިވަނީ އެންމެ 2 މެޗުންނެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުޅުން ދެން ފެށިގެންދާނީ ކުރިއަށް އޮތް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭކްއަށް ފަހުއެވެ. އެއީ މިއަންނަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފެށިގެންދާނީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލް އާއި ތިން ވަނާގައި އޮތް ޓޮޓްނަމް ބައްދަލުކުރާ މެޗުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *