logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 20 އޭޕްރިލް 2024

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަޒްހާންގެ ހަށިގަނޑު ކުނިވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހުޅުމާލޭއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު އަޒްހާން ހަށިގަނޑު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މުޙައްމަދު އަޒްހާންގެ ހަށިގަނޑުކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު، ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިއަދު 17:45 އެހައިކަންހާއިރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ސުޕްރިޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ހަސަން ސައީދު ވިދާޅުވީ، އަޒްހާންގެ ހަށިގަނޑު ކަމަށް ބެލެވޭ ހަށިގަނޑެއް ފެނިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ވޯޓާ ތީމް ޕާކް ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުން ކަމަށެވެ.

ހަސަން ސައީދު ވިދާޅުވީ، ހަށިގަނޑު ފެނުނު އިރު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުނިވެފައިވާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ހަށިގަނޑު ނައްތާލަން ނުވަތަ ވަޅުލާން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އޭނާގެ ފޯނު ވެސް ފުލުހުންނަށް ހޯދިފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޒްހާން ގެއްލިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އޭނާ އެންމެފަހުން ލައިގެން ހުރީ މާޖެހި ޕީޗް ކުލައިގެ އަތްކުރު ގަމީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އޭނާ ޓެކްސީ އަކަށް އަރާ މަންޒަރު ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *