logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024

ކެރޭނު ދަނޑި ވެއްޓުނު ހާދިސާއިން ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ތިލަމާލެ ބްރިޖް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުނު ކެރޭނެއްގެ ދަނޑި ވެއްޓުނު ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެ މަސައްކަތުގެ ޝެޑިއުލް އަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ވިލިމާލޭގެ ކައިރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ޖެކްއަޕް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ހުރި ކެރޭނެއްގެ ބޫމް ފޭލްވީ ޕައިލިން އަށް ބޭނުންވާ އެއްޗިހިތަކެއް އުފުލަނިކޮށް ކަމަށާއި މިހާރު އެ ބޫމް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހާދިސާގައި މީހަކަށް އަދި ކެރޭނު ފިޔަވައި އެހެން އިކްއިޕްމެންޓަކަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

"އަދި ކްރޭންގެ ބޫމްވަނީ ޖެކްއަޕް ޕްލެޓްފޯރމް މަތިން މިހާރު ނެގިފައެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ޝެޑިއުލްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ،" ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ޓްވީޓްގައި ބުންޏެވެ.

އެހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން  އެކަމުގެ އަސްލު އޮޅޭ ގޮތަށް ހަބަރުފަތުރަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް އެ ޓްވީޓްގައި ބުންޏެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *