logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024

ސްކޭމް ކޯލްތަކާ ގުޅިގެން މާފުށި ޖަލު ބަލާ ފާސްކުރަނީ

ސްކޭމްކޯލްތަކާ ގުޅިގެން މާފުށި ޖަލު ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން ރޭގަ ކުރި ޓުއިޓެއްގައި ބުނީ ޖަލަށް މަނާތަކެތި ވައްދައިގެން ސޮކޭމް ކުރުމާއި ޓެރަރިޒަމަށް މަގުފަހިވާ އަމަލުތައް ހިންގާކަމަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާއި ގުޅިގެން އެސާވިސް އާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޑިފެން ފޯސް ފުޅިގެން މާފުށީ ޖަލު ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ރޭ ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ސްކޭމް ކޯލް އަދި އޮޅުވައިލައިގެ ފައިސާ ޓްރާންސްފާކުރުން ގިނަވަމުން ދާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ވާނީ ބެންކުތަކާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ މިދިޔާ އޮކްޓޯބަރ މަހު ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. ފުލުހުން ގެ ތަފާތު ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނައްވެސް ހާހަކާ ގާތްކުރާވަރަށް ސްކޭމް ކޯލްތަކުގެ މައްސަލަ ވަނީ އެއިދާރާއަށް ލިބިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *