logo minivan

English

ބުދަ, 24 އޭޕްރިލް 2024

އަންނަ ބޮޑުއީދު ބަންދުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެންޏެއް ނުކޮށްދޭނެ

އަންނަ އަހަރު ބޮޑުއީދުގެ ބަންދުދުވަސްތަކުގައި ކައިވެނި ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނި ނުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން މިދިޔަ  ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި  އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އަދި 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ ފުރަަމަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެކޯޓުން ކައިވެނިކޮށް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އަންނަ އަހަރު އެކޯޓުން ކައިވެނި ކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް ވެސް އެ އިއުލާނުގައި އެބަ އޮތެވެ. އެ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން ރަސްމީގަޑީގައި ހެނދުނު 9:00 އިން 11:30 އަށް އަދި މެންދުރުފަހު 1:00 އިން 1:30 އަށް އަންނަ އަހަރު އެކޯޓުގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނެ އެވެ. ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އަދި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނީ ހަވީރު 4:30 އިން ރޭގަނޑު 9:30 އަށެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭނެ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް މިގޮތަށް ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް ރަށް ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތަކުން މިނޫން ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގައި ވެސް ކައިވެނިކޮށްދޭނެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *