logo minivan

English

އާދިއްތަ, 23 ޖޫން 2024

ގެއްލުނު ދެމީހުން ދަތުރުކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ބޯޓު ފެނިއްޖެ، މީހުން ނުފެނޭ

މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ، ދެމީހުންނާ އެކު ވިލިމާލެއިން ފުރި ފަހުން، ވީނުވީއެއް ނޭނގޭތީ ހޯދަން ފެށި ތެޔޮބޯޓު ހުޅުލޭގެ ނެރުކައިރިން ފެނިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ދެމީހުން އަދި ވެސް ނުފެނެ އެވެ.

ތެޔޮބޯޓެއްގައި ވިލިމާާލެއިން ފުރި ފަހުން ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދަނީ ގދ. ތިނަދޫ، މަނާރު، މުހައްމަދު ނިޒާމު، 45. އާއި ބަނގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ލިޓޮން ، 35، އެވެ. ފުލުހުން އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި އެ ދެމީހުން ތެޔޮބޯޓެއްގައި ފުރައިގެން ދިޔަ ފަހުން ހަބަރެއް ނުވެގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނި ގޮތުގައި އެ ދެމީހުން ދަތުރުކުރި ބޯޓު މިއަދު ފެނުނީ ހުޅުލޭގެ ނެރުކައިރިން އޮޔާދަނިކޮށެވެ.

އެ ދެމީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ލަސްނުކޮށް ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ ނަމްމަބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ 9911099 އަށް ގުޅައި އެމައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ފުލުހުން އެދެ އެވެ.

 

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *