logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 20 އޭޕްރިލް 2024
TOPSHOT - Afghan security forces arrive at the site of a car bomb attack in Kabul on May 31, 2017. At least 40 people were killed or wounded on May 31 as a massive blast ripped through Kabul's diplomatic quarter, shattering the morning rush hour and bringing carnage to the streets of the Afghan capital. / AFP PHOTO / SHAH MARAI

ކާބުލްއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ އަސްކަރީ އެއާޕޯޓުގެ ބޭރުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ތާލިބާނުންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދާހިލީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު އަބްދުލް ނާފީ ތަކޯރު ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ބޮން ގޮއްވީ ކޮން ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ކަމެއް އޭނާ ވިދާޅެއްނުވެއެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގެ މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ހެނދުނު 8:30 ގެ ކުރިން ބާރު ގަދަ ގޮވުމެއްގެ އަޑު އިވުނެވެ. އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ހުރިހާ މަގެއް ވެސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މީހުން ބުންޏެވެ.

ކާބުލްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އަބްދުއް ނޫރު ބުނީ ބޮމުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި އެކަކީ އޭނާގެ ބޭބެ ކަމަށެވެ. އެއީ ވައިގެ ސިފައިންގެ އޮފިސަރެއް ކަމަށެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަޝްރަފް ގަނީގެ ހުޅަނގުގެ ތާއީދު އޮތް ސަރުކާރަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނޫރު އޭއެފްޕީ ނިއުސް އެޖެންސީއަށް ބުނީ، އޭނާގެ ބޭބެ އަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް އެއާފޯސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

"ބޮން ގޮއްވާލި އިރު އޭނާ އާއި އޭނާގެ ބައެއް އެކުވެރިން ތިބީ އަސްކަރީ އެއާފީލްޑަށް ވަނުމުގެ އިންތިޒާރުގައި ކިޔޫގައި،" ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ ކަމުގެ އެނގިފައިނުވާ ކަމަށް ނޫރު ބުންޏެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ބަޔަކު އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ތާލިބާނުން އަލުން ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން އައިއެސްއައިއެސްގެ ސަރަހައްދީ ގުޅިފައިވާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ހުރާސާން ޕްރޮވިންސްގެ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް، އައިއެސްކޭޕީ (އައިއެސްއައިއެސް-ކޭ) އިން ވަނީ ހަމަލާތައް އިތުރުކޮށްފައެވެ. ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ތާލިބާނުންގެ "ޕެޓްރޯލާއި" އަފްގާނިސްތާނުގެ ޝިޔާ މީހުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިދިޔަ މަހު އައިއެސްއާ ގުޅުން ހުރި ބަޔަކު ކާބުލްގައި ހުންނަ ޗައިނާ މީހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ހޮޓަލަކަށް ވަދެ ދިން ހަމަލާއެއްގައި ޗައިނާގެ ފަސް މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *