logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024

ޕެލޭގެ ޖަނާޒާގައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޕެލޭގެ ޖަނާޒާ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ފަށައިފިއެވ.ެ

ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ލުއިޒް އިނާސިއޯ ލޫލާ ޑަ ސިލްވާ ހިމެނޭ ގޮތަށް 150،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ ޕެލޭއަށް އެންމެ ފަހުގެ އަލްވަދާއު ކިޔާފަ އެވެ.

އެއް އަހަރު ވަންދެން ކޮލޯން ކެންސަރާ ހަނގުރާމަކުރުމަށްފަހު އުމުރުން 82 އަހަރުގައި ޕެލޭ މަރުވީ މިދިޔަ ހަފުތާގައެވެ. ޕެލޭ ވަޅުލަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ސަންޓޯސް ކްލަބް ނިސްބަތްވާ ސިޓީގައެވެ. ޕެލޭގެ ސަންދޯށް ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވަނީ ބްރެޒިލްގެ ދިދައިންނެވެ.  އޭނާ އަކީ މިހާތަނަށް ތިން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

1960 އާއި 70 ގެ އަހަރުތަކުގައި ޕެލޭ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

ޕެލޭގެ ޖަނާޒާގައި ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ރޮނަލްޑޯ، ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅޭ ނޭމާގެ އިތުރުން ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންވިއެވެ. ޕެލޭގެ ނަމުން ސްޓޭޑިއަމަކަށް ނަން ދިނުމަށް ފީފާގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް އިންފަންޓީނޯ ވަނީ ބަރު އަޅުއްވާފައެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *