logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024

ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލުހިފާނެކަމުގެ ވައުދު އާކޮށްފި

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އިރާގުގައި މަރާލީ އިރާނުގެ ސިފައިންގެ މަތީ އޮފިސަރެއް ކަމަށްވާ ގާސީމް ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފާނެ ކަމުގެ ވައުދު އީރާނުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއި ކޮމާންޑަރުން އާކޮށްފިއެވެ.

އިސްލާމިކް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް ކޯޕްސް (އައިއާރްޖީސީ)ގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު އަދި އީރާނުގެ ސަރަހައްދީ ނުފޫޒު އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ބަގްދާދުގައެވެ. އޭނާ މަރުވީ އެމެރިކާއިން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައެވެ.

ސުލައިމާނީގެ މަރަށް ތިން އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވަނީ، ސުލައިމާނީގެ މަރަށް "ހަރުކަށި ބަދަލު ހިފުމުގެ" ވައުދު ފުއްދުމުގައި ފުރިހަމައަށް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

"ޝަހީދު ސުލައިމާނީގެ ލޭގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލާނަން އަދި ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލާނަން. ސުލައިމާނީގެ ލޭގެ ބަދަލު ހިފުމަކީ ޔަގީން ކަމެއްކަން އެމެރިކާ މީހުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ، މަރާލި މީހުންނާއި ކުށްވެރިންނަށް ފަސޭހަ ނިދުމެއް ނޯންނާނެ ކަން،" ތެހެރާނުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އެތައް ހާސް ބަޔަކާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް ރައިސީ ވިދާޅުވިއެވެ. ގްރޭންޑް މޮސައްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ސުލައިމާނީ އަކީ ޓެރަރިޒަމާއި ދުނިޔޭގެ ބޮޑާކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރި ޗެމްޕިއަނެއް ކަމަށެވެ. އީރާނުގެ އިސް ވެރިންގެ އިތުރުން، އިރާގާއި ލުބްނާނުގެ ބައެއް އޮފިޝަލުންނާއި ކޮމާންޑަރުން ވެސް އެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި އެހީތެރިވި ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ އިޒްރޭލާއި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނު ފަދަ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން ހޯދައި އެ މީހުން އިންސާފުގެ ކުރި މައްޗަށް ގެންނަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާ އާއި ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖުޑީޝަރީގެ ތަރުޖަމާނު މަސްއޫދު ސެތަޔޭޝީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ 154 މީހަކު ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 96 މީހުންނަކީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮލޯއަޕް ކުރުމަށް ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ނުވަ ގައުމަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެތަޔޭޝީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ 96 މީހުންގެ އެޑްރެސްތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އީރާނުން ވަނީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އިތުރުން އެތައް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލްގައި "ރެޑް ނޯޓިސް" ދިނުމަށް އެދިފައި ކަމަށެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *