logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 20 އޭޕްރިލް 2024
ސިއްހަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ޖޭން ރޫތު އަސެންގެ ފޮޓޯީ: އޭޕީ

ޔުގެންޑާގައި އެބޯލާ ކޮންޓްރޯލްވިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި

ޔުގެންޑާގައި އެބޯލާ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްވެފައިވާކަން އެ ގައުމުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެ ގައުމުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވަޒީރު ޖޭން ރޫތު އަސެންގެވެ.

ޔޫގެންޑާއިން އެބޯލާ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވަނީ ބަލި ފެތުރެން ފެށިތާ ހަތަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ބަލި ޖެހުނު 143 މީހުންގެ ތެރެއިން 55 މީހަކު މި ބަލީގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހުންނަކީ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނެވެ.

ބަލި ފެތުރެން ފެށި ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެރިރަށް ކަމްޕާލާގެ ހުޅަނގުން 150 ކިލޯމީޓަރު (90 މޭލު) ދުރުގައި އޮންނަ މުބެންޑޭގެ މައި މަރުކަޒާއި ކަމްޕާލާގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ޑިސްޓްރިކްޓްތަކަށް ކޭސްތައް ފެތުރުނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ގޮތުން ގައުމެއްގައި އެބޯލާ ނެތް ކަމަށް ކަނޑައެޅޭނީ ކޭސް އެއް ރިޕޯޓްނުކުރާތާ މަދުވެގެން 42 ދުވަސްވުމުންނެވެ. އެއީ އެންމެ ބޮޑު އިންކިއުބޭޝަން ޕީރިއަޑްގެ ދެގުނަ އިތުރު މުއްދަތު ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ޔޫގެންޑާއިން އެންމެ ފަހުން އެބޯލާ ބަލި މީހަކު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމާއެކު ރައީސް ޔޯވެރީ މުސެވެނީ ވަނީ އެބޯލާއާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އުވާލައްވާފައެވެ.

ހުޅަނގު އެފްރިކާގައި 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ފެތުރެމުންދާ މި ބަލީގެ ޒައިރޭ ސްޓްރެއިންގެ ސަބަބުން 11،300 މީހުން މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެފްރިކާގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ވަނީ އެބޯލާއަށް އިޖާބަދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބުމަށް ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *