logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަޑައިގަންނަވާތީ މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކުރަނީ

ރައީސް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދައުވަތަކަށް ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސަމްދެކް އައްކާ މޮހަ ސެނާ ޕަޑައި ޓެކޯ ހުން ސެން ރާއްޖެވަޑައިގަނަވާތީ މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ބަންދުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީޔާތާ ގުޅުގެން މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓްރެފިކަށް ބަންދުވާނެކަމަށާއި އަދި ބައެއް މަގުތަކުގައި ޕާކު ކުރުން މަނާވާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަންދުކުރާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ( މަސްމާރުކޭޓާ ހިސާބުން ފެށިގެން ކާނިވަލާ ހަމަައަށް) އަދި އަމީރު އަހުމަދު މަގުގެ ވަކި ސަރަހައްދެކެވެ.

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއާއި ކެމްބޯޑިއާއާ ދެމެދު ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރެއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި، އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ފަހުމުނާމާތައް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *