logo minivan

English

އާދިއްތަ, 23 ޖޫން 2024

ރައީސް ނަޝީދަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އުއްޗު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އުއްޗު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕަރައިމަރީއަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް ޅ. އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން  މިއަދު ވަނީ ޅ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އެރިސޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ އެ ރިސޯޓްގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު)އެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެ ދެބޭފުޅުން ރަށުތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފޮޓޯތަކާއި ކެއުމެއްގައި ތިއްބަވާ ފޮޓޯތަކެއް މިހާރު ވަނީ އާންމު ވެފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމާ ބެހޭ  ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

 

 

 

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *