logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024

ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ރައީސް ބައްލަވައިލައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ.

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން (އެފްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ 4000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ 13 ޓަވަރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ނިންމާ އެތަންތަނައް މީހުންނަށް ވަދެވޭނެ ކަމުގައި އެކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެފްޑީސީއިން ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުމަށް 18 ބުރީގެ 32 ޓަވަރު އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މި ފުލެޓުތައް އެޅުމަ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ބިލްޑިންސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނި އާއި ޖޭއެމްސީ ޕްރޮޖެކްޓްސްއާއެވެ. އެފްޑީސީއިން މިދެކުންފުންޔައް ވަނީ 16 ޓަވަރު އެޅުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.

އިމާރާތް ކުރެވޭ ޓަވަރުތަކުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  3 ކޮޓަރީގެ 1400 ފްލެޓާއި 2 ކޮޓަރީގެ 600 ފުލެޓެވެ. މި ފުލެޓުތަކުގެ ބޮޑުމިނުގައި ހުންނާނީ ތިން ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކުގައި 900 އަކަފޫޓެވެ. އަދި ދެ ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކުގައި 650 އަކަފޫޓު ހުންނާނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *