logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024

ގުގުރުމާއެކު ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް

މުޅި ރާއްޖެއަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާ، މޯލްޑީވްސް މީޓިއޮރޮލަޖީ ސާވިސް (މެޓް އޮފީސް) ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ، މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ފުރަތަމަ ވައިޓްއެލާޓް ނެރުނީ ހެނދުނު 6:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އެލާޓް އަލުން އާކޮށް، މެންދުރު 12:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 6:00 އަށް އެލާޓްގެ ވަގުތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

މެޓު އޮފީހުން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އެލާޓުގައި ބުނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއި އެކު ވައިގަދަވާނެ ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ކަމަށެވެ.

އިރުވައި މޫސުމަކީ ރާއްޖެއަށް އާއްމުކޮށް ވާރޭ ވެހޭ މޫސުމަކަށް ނުވިޔަސް މޫސުން ލަފާކުރާ  އެޕްލިކޭޝަން އަދި ދުނިޔޭގެ ބައެއް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ލަފާކުރުންތަކުގައިވާ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ވެސް ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަވާނެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *