logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ގައްދޫ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ވީދާލާ މޭޒުތައް އުކާލައިފި

މިހާރު ކުރިައށްދާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީގައި ގދ.ގައްދޫ ވޯޓްލާ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ވީދާލައިފިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ގައްދޫ ވޯޓްލާ މަރުކަޒްގައި ހުރި ވޯޓްފޮށި އެއްލާލާ ވޯޓްކަރުދާސްތައް ވީދާލާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އަދި އެމަރުކަޒުގައި ހުރި ގޮނޑިއާއި މޭޒުފަދަ ތަކެތި އުކާލާ މަންޒަރުވެސް ފެނެއެވެ.

ގައްދޫ ވޯޓްލާ މަރުކަޒުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓް ލާން ވަންނައިރު ވޯޓް ކަރުދާހުން ފޮޓޯ ނެގުމަށް ބޮޑީ ކެމެރާއެއް ވައްދާތީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުން ޝަކުވާ ކުރަން ފެށި ހިސާބުންނެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ…

 

 

 

 

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *