logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024

ފަތުރުވެރިޔާ މަރުވި މައްސަލައިގައި ޑިންގީ ދުއްވަން އިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑިންގީގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ޑިންގީ ދުއްވަން އިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކ. ތުލުސްދޫގައި ކަނޑުއޮޅިއަށް ސްނޯކްލިންއަށް ގޮސް އުޅުނިކޮށް ޑިންޑީގެ ބުރަފަތީ ޖެހިގެން މަރުވީ ޕޮލެންޑްގެ ފަތުރުވެރިއެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 45 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށް އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ކުރަނީ ކޮން ތުހުމަތެއްކަން އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ޑިންގީގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިޔާގެ ބަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ގޮހޮރު ވަނީ ބޭރަށް ނިކުމެފައެވެ. އަދި އޭނާގެ އެއް އަތްވެސް ވަނީ ބުރިވެފައެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *