logo minivan

English

އާދިއްތަ, 16 ޖޫން 2024

ކުނި މެނޭޖްކުރަން އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ އާންމު ސަރަހައްދުތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމަށްާތކާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްއިން ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް އޮފީހެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

އެ އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެ އޮފީސް ހުޅުވުމަކީ މާލެތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް  އެޅި ވަރަށް ބޮޑު ފިޔަވަޅެއްކަމުގައެވެ.

އަލަށް މިހުޅުވި އޮފޯހަކީ، ކުނީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީކަންކަން ހިންގޭނެ އޮފީހެއްކަމުގައި މާލެ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން ހުންނާނީ މާލެ ސިޓީގެ ޢާއްމު ހިދުމަތް ތަކާއިބެހޭ ބައިގައެވެ.

 

 

މާލޭގެ މަގުތަކާއި ޕާކްތަކާއި މައިޒާންތަކުގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކުރަން ވެމްކޯއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އާ ނުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައި، އަދި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 26 ގައި ހަމަވެފައިވާތީ މަގުތަކުން ކުނި ނެގުން ވެމްކޯ އިން ހުއްޓާލައި މާލެސިޓި ކައުންސިލުން ވަނީ އެމަސައްކަތާ ހަވާލުވެފައެވެ.

ކައުންސިލުން ކުނި ނަގަން ފެށި ނަމަވެސް މާލެ މަގުމަތީގައި ކުނި ގިނަވާ މަައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް ކުނި ބަހައްޓާ ތަންތަން ފާހަގަކޮށް، އެނޫން ތަންތަނުގައި ކުނި ބަހައްޓާ މީހުނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށާފައި ވީ ނަމަވެސް މަގުތަކުގައި ކުނި ގިނައެވެ. މިއަދުގެ ރަސްމިއްތާތުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ވަނީ ކުރިއަށް މިއޮތް ދެތިން ހަފްތާގެތެރޭގައި އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ މާލެތެރެ ސާފުކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *