logo minivan

English

ބުދަ, 24 އޭޕްރިލް 2024

ބޭ އަދަބި ކޮންޓެންޓު ހުރުމުން ޕާކިސްތާނުގައި ވިކިޕީޑިއާ ބްލޮކްކޮށްފި

ހަޑިހުތުރު ކޮންޓެންޓެއް ލިޔެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގައި އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ، ވިކިޕީޑިއާ، ބްލޮކްކޮށްފިއެވެ.

މުސްލިމުންގެ އަގުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ޕާކިސްތާނުގައި ކޮންޓެންޓުތަކުގެ މައްސަލަ އަކީ ވަރަށް ނާޒުކު މައްސަލައެކެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (ޕީޓީއޭ) އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ފޭސްބުކް އަދި ޔޫޓިއުބް ބްލޮކްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދިނެވެ.

ޕީޓީއޭ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ އެދުނީ ލިޔެފައި ހުރި ބޭއަދަބީ ކޮންޓެންޓުތައް 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ސައިޓުން ނަގައިދިނުމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ކޮންޓެންޓުތައް ނުނެގުމުން ވިކިޕީޑިއާ ވަނީ ޕާކިސްތާނުގައި ބްލޮކޮށް ކޮށްފައެވެ.

"މި ފިޔަވަޅު އެޅީ 48 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން ވެސް ބައެއް ކޮންޓެންޓް ވިކިޕީޑިއާގައި ފެންނަން ހުންނާތީވެ" ޕީޓީއޭގެ ތަރުޖަމާނު މަލަހަތު އުބައިދު ބްލޫމްބާގް ނޫހަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިކިޕީޑިއާ ހިންގާ ވިކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ އެ ވެބްސައިޓަށް ބްލޮކް އުވާލައި ސައިޓަށް ވަނދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭން ޕާކިސްތާނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގޮތުގައި އިލްމު ލިބުމަކީ އިންސާނީ ހައްގެއް. ޕާކިސްތާނުގެ ވިކިޕީޑިއާގެ ބްލޮކަކުން ދުނިޔޭގެ 5 ވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމަށް ހިލޭ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ނޮލެޖް ރިޕޮޒިޓަރީއަށް ވަނުމަށް ވަނީ ހުރަސްއެޅިފައި،" ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ ޖަމިއްޔާއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕާކިސްތާނުން ވަނީ މި ނިންމުމަކީ "ރިގްރެސިވް" ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި އެއީ އެ ގައުމުގެ ދުނިޔޭގެ ތަސައްވުރަށް ލިބުނު ދެރަކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔާފައެވެ.

ޕާކިސްތާނުން 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޔޫޓިއުބް ބްލޮކްކުރީ ކީރިތި ރަސޫލާ އާ ބެހޭ ގޮތުން ފިލްމެއް ގެނެސްދިނުމުން މުސްލިމް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަން ފެށުމުންނެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ރެގިއުލޭޓަރުން ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ޔޫޓިއުބަށް "އިއުތިރާޒުކުރެވޭ" ކަމަށް ބެލެވޭ ހުރިހާ ވީޑިއޯތަކެއް އެ ގައުމުގައި ވަނުން ވަގުތުން ބްލޮކް ކުރުމަށް އެދިފަ އެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އެ ގައުމުން ވަނީ ވީޑިއޯ ޝެއާކުރާ އެޕްލިކޭޝަން ޓިކްޓޮކް ވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ބްލޮކްކޮށްފައެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *