logo minivan

English

އަންގާރަ, 23 ޖުލައި 2024

އިންޑިއާއަށް ދެން ގޮސްފި ނަމަ އޮންނަން ޖެހޭނީ ޖަލުގަ: ސަމަދު

އިންޑިއާ އަށް ދެން ގޮސްފި ނަމަ އޮންނަން ޖެހޭނީ ޖަލުގަ ކަމަށް ސަމަދު ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގައި އުޅެނިކޮށް އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަނުން ހިފެހެއްޓި ޕީޕީއެމްގެ ހުޅުމާލޭގެ ގޮފީގެ ރައީސް، އަބްދުއްސަމަދު މިއަދު މެންދުރު ފަހު އެއާ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓަކުން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

ސަމަދު ރާއްޖެ އައިސް ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ހުރެ މީޑިއާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ އިންޑިއާގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން އޭނާ ހިފެހެއްޓީ މަނިޕާލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުއްޓާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ތިން ދުވަސްކުރިން އާއިލާއާއެކު އޭނާ ބެންގަލޫރަށް ދިޔައީ ބޭސްފަރުވާއަކަށް ކަމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މީޑިއާއަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ހުރި ދިވެއްސަކު، އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް ސާފުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ސާފުކުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *