logo minivan

English

ބުދަ, 24 އޭޕްރިލް 2024

އިނގުރައިދޫގައި 76 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ސިއްހީ މަރުކަޒެއް އަޅަނީ

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ސިއްހީ މަރުކަޒެއް އަޅަން 76 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. 

އަލަށް ހަދާ ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން ހަވާލުކުރީ 540 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ޑުޕްލެކްސް ކުންފުންޏާއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްތްރީގެ ފަރާޓުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލް ހަންނާނެވެ. ޑުޕްލެކްސް ކުންފުނިން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަސްލަމެވެ.

ހެލްތް މިނިސްތްރީއިން ދަނީ ރައްރަށުގައި ހެލްތް ސެންޓަރުތައް ގާއިމް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ދ. މާއެނބޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތާއި ލެބޯޓްރީ އަދި ޕޯޓިކޯ ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރިއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *