logo minivan

English

ބުދަ, 24 އޭޕްރިލް 2024

ފޭކް ބޭހެއް 2 ގައުމަކުން ފެނިގެން ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ލިވާގެ ފަރުވާއަކަށް ދޭ ބޭހެއްގެ ފޭކް ބޭހެއް، ދެ ގައުމަކުން ފެނިފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އެދިފި އެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނީ "Defitelio (Defibrotide Sodium)" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޭހުގެ ފޭކް ބޭސް ފެނުނީ ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް އާއި ކިރިގިސްތާނުން ކަމަށެވެ.

އަސްލު ބޭސް ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އެބޭހަކީ ފުރަމޭގެ ނާރެއް ބެދުމުން ދޭ ބޭހެކެވެ. ބޮޑެތި މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ވެސް އެ ބޭސް ދެއެވެ.

އެ ބޭހަކީ ރާއްޖެ ގެނެސް ވިއްކަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ބޭހެއް ނޫން ނަމަވެސް ބޭރުން ގަނެގެން ވިޔަސް އެ ބޭސް އެތެރެކުރެވިފައިވާ ނަމަ ސަމާލުވާން އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުން އުފައްދާ، ލޭ މައްޗައްދާ މީހުން ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް ކަމަށްވާ ޓެލްސާޓާ 40 ގެ ބެޗެއްގައި މުށި ކުލައެއް ލައްތަކެއް ހުރުމުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ވެސް އެމްއެފްޑީއޭއިން އެދެއެވެ. 

މައްސަލަ ޖެހިގެން އުޅޭ ބެޗު ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް ބޭސް ސިޓީއަކުން ނަމަވެސް ބޭހުގެ އެ ބެޗު ރާއްޖެ އެތެރެވެފައި އޮވެދާނެތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ވެސް އެ އޮތޯރިޓިއިން އެދެއެވެ. 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *