logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 20 އޭޕްރިލް 2024

ޝާޒް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި އިބްރާހީމް ޝާޒް މިއަދު މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހާޒިރުގައި ހުވާލައިދެއްވީ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އައިޝަތު ސުޖޫން އެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށްޓަވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ ޝާޒް އަށާއި އެމްޑީޕީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

"މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 34 އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން، އެ 34 އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލަށް މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ. އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން. އަދި އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުގެ ޕާޓީއަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ޝާޒް ވާދަކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *