logo minivan

English

އާދިއްތަ, 26 މެއި 2024

އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި ހުންނަ އޭޓީއެމް މެޝިން އެއް ފަޅާލައިފި

އައިޖީއެމްއެޗް ކަިރީގައި ހުންނަ އޭޓީއެމްއެއް މެޝިން އެއް ރޭ ފަތިހު ފަޅާލައިފިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅީގެން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު "މިނިވަން" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވީ، އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި ހުންނަ އޭޓީއެމް މެޝިން ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މެޝިނަށް ގެއްލުން ދީފައިވާ މައްސަލައެއް ފަތިހު 5:11 އެހާކަން ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ އޮފިޝަލު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފަިވާ ގޮތުގައި މިކަމާ ގުޅިގެން އަދި އެވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ވައްކަންކުރުން އިތިރުވާއިރު ފުލުހުންގެ މަގުމަތީ ފޯރިމެރުން ގިނަކުރުން މުހިންމު..

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *