logo minivan

English

އާދިއްތަ, 26 މެއި 2024

ހުދު އެލާޓްގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭއަށް ވިއްސާރަ ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ މެޓް އޮފީހުން، އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިއަދު މެންދުރު 12:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 17:00 ހަމައަށް ހއ. އިން ފެށިގެން ފ އަތޮޅާ ހަމައަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ސަރަހައްދަށްް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނެއްގައި ވައިޖެހި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދު ރާއްޖެ ތެރެއަށް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ދަނީ ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ކުރަމުން ނެވެ. މޫސުން ގޯސްވާ ވަގުތު ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *