logo minivan

English

އާދިއްތަ, 26 މެއި 2024

ރައީސް ސޯލިހު، އުފަންރަށް، ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އެމަނިކުފާނުގެ އުފަންރަށް ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ، ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ހެނދުނުއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށާއި ސަލާމްކުރުމަށް ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް މީހުން އެއްވިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި މިއީ ބޮޑު އީދުގެ އުފަލުގައި ހިންނަވަރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އީދު ދުވަހު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ތޮއްޑޫއަށް ވެސް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *