logo minivan

English

އާދިއްތަ, 26 މެއި 2024

ވިލިމަަލެ އިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެ

ވިލިމާލެ އިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަންހެން މީހާ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބުނެފި އެވެ.

އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ވިިލިމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ މ. އާޒާދީގުލަޝަން، އާތިފާ އަބްދުﷲ ނަމަކަށް ކިޔާ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ.

ފުލުހުނަން ބުނީ އާތިފާ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:25 އެހާކަން ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މިއަދު މީސް މީޑިއާގައި މަންމަ ގެއްލިގެން އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ދަރިފުޅެވެ.

މީގެ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއް ކުރިން އާތިފާގެ ދަރިފުޅު މީސްމީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މަންމަ މިޙާރު ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޕޯސްޓު ގައި އޭނާ ވަނީ، މަންމަ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދީ އެހީތެރިވެދިން ހުރިހާ ފަރާތް ތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *