logo minivan

English

އާދިއްތަ, 26 މެއި 2024

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފި

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފިއެވެ.

ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފައިނަލްމެޗް ލިވަޕޫލުން ކާމިޔާބުކުރީ ވާދަވެރި ޗެލްސީއާ ވާދަކޮށް 1-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މެޗްގެ ހަމައެކަނި ގޯލް ޖެހީ މެޗްގެ 90 މިނެޓް ކުޅުން ނިމުނުއިރުވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހުމުން އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ވަަނަ ހާފުގައި ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަން ވާޖިލް ވެން ޑައިކެވެ. ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމެން 2 މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ވެންޑައިކް ބޮލުން މި ގޯލްޖެހީ ލިވަޕޫލަށް ލިބުނު ކޯނަރަކުންނެވެ. ލީގު ކަޕް އެންމެ ގިނަ ފަަހަރު ހޯދުމުގެ ރެކޯޑް އޮތީ ލިވަޕޫލް އަތުގަ އެވެ. މިއީ ލީގުކަޕްގެ ތަށި އެޓީމުން ހޯދި 10 ވަނަ ފަހަރެވެ. ލިވަޕޫލުން ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ، 1981، 1982، 1983، 1984، 1995، 2001، 2003، 2012، 2022 އަދި 2024 ގަ އެވެ.

މިމެޗަށް ލިވަޕޫލް ނުކުތްއިރު އެ ޓީމަށް އަނިޔާގެ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. ގަވާއިދުން ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅެމުން އައި، 10 ވަރަކަށް ކުޅުންތެރިން ތިބީ އަނިޔާގަ އެވެ. މިގޮތުން އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންގެތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހައްމަދު ސަލާހް، ޑާވިންގ ނޫނޭޒް، ޑިއެގޯ ޖޮޓާ، އާނޯލްޑް އަދި ކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ ފަދަ ކުޅުންތެރިން އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި މެޗްގައި ނުކުޅެއެވެ. މެޗްގެ ކޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގޮވައިގެން ނަމޫނާ ދެއްްކި ކެޕްޓަން ވެންޑައިކެވެ.

މިއީ، މި ސީޒަނަށް ފަހު ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ޔާގެން ކްލޮޕް، އެ ޓީމަށް ހޯދައިދިން ދެ ވަނަ ލީގު ކަޕެވެ. މިއީ، ކްލޮޕް ލިވަޕޫލަށް ހޯދައިިދިން ހަތް ވަނަ ބޮޑު މުބާރާތެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *