logo minivan

English

އާދިއްތަ, 16 ޖޫން 2024

ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގާ ގަތުލުއާމް ސިފަކޮށްދިނުމަށް ސްޕެއިންގެ ބިލްބާއޯ މިއުޒިއަމް ކުރިމަތީ އެތައްސަތޭކަ މީހުން އޮށޯވެ އިޙްތިޖާޖް ކުރަނީ!

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގައި ހިންގާ ގަތުލުއާމާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިންގައި ކުރަމުންގެންދާ ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބިލްބާއޯގެ ގުގެންހައިމް މިއުޒިއަމް ކުރިމަތީ އޮށޯވެއްޖެއެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މިއުޒިއަމްގެ ކުރިމަތީ މަގިތަކުގައި އޮށޯތީ އިސްރާއިލުން ފަލަސްތީނުގެ ކުށެއްނެތް ރައްޔތުން އިންސާނީޔަތުކަމެއްނެތި މަރަމުންގެންދާގޮތް ސިފަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އަދި މުޒާހަރާގައި ބޭނުންކުރާ ޕޯސްޓަރ ތަކުގައި ވަނީ ޣައްޒާގެ މަގުތައް މަރާލާފައިވާ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުތަކުން ފުރާލައިފި ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން އަސްކަރީ ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެޤައުމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 2.3 މިލިއަން މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލި ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައެވެ. އަދި  31،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *