logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024

ހާލަންޑާއި ފޯޑެންގެ ހެޓްރިކްތަކުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ލަދުގަންނަވާލައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރގެ ދެ ކްލަބްގެ ކުރިމަތިލުން ސިޓީ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 6 – 3ނެވެ. މިމެޗު ފަށައިގެން މުޅި މެޗު ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ ސިޓީއިން ފުރަތަމަ ހާފް ނިންމާލީ 4 ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު 22 އަހަރުގެ އިނގިރޭސި މިޑްފިލްޑަރ ފިލް ފޯޑެން ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު ޖެހިގެން އައި ދެ ލަނޑު ޖެހީ 22 އަހަރުގެ ނޯވޭ ފޯވާޑް އާލިންގ ހާލަންޑެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ފޯޑެންގެ ދެވަނަ ލަނޑާއެކު ސިޓީއަށް 4 ލަނޑުގެ ލީޑެއްދިންއިރު ދެވަނަ ހާފްގައި ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ހާލަނޑެވެ. ސިޓީގެ ހަ ވަނަ ލަނޑާއެކު ފޯޑެން ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރީވެސް ހާލަންޑުގެ އެސިސްޓަކުންނެވެ. މިމެޗުގައި ހާލަންޑު ވަނީ ތިން ގޯލް ޖެހުމުގެ އިތުރުން 2 އެސިސްޓްވެސް ހަދާދީފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ ލަނޑުތައް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަޔަކްސްއިން މިސީޒަންގައި ގެނައި ބްރެޒިލް ފޯވާޑް އެންތޮނީ އާއި ދެވަނަ ހާފްގައި ކުޅެންނިކުތް މާޝިއަލްއެވެ. މާޝިއަލް ވަނީ ދެލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މިމެޗުގައި ޖެހި ލަނޑުތަކާއެކު ހާލަންޑު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ތިން މެޗުގައިވެސް ހެޓްރިކް ހެދި ހަމަ އެކަނި ކުޅުންތެރިއާގެ ފަހުރުވެސް ހޯދާފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 8 މެޗުގައި ހާލަންޑް މިވަނީ ޖުމްލަ 14 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ލަނޑު ޗާޓުގައި ހާލަންޑާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރަމުންދާ ހެރީ ކޭންއަށް މިހާތަނަށް ޖެހިފައިވަނީ 7 ލަނޑެވެ.

މިނަތީޖާ އެކު ސިޓީއިން ވަނީ ލީގުގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލް އާއި ޕޮއިންޓަކަށް ކައިރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *